Att rapportera verklig huvudman

Från den 1 februari 2018 måste alla svenska aktiebolag (och en del föreningar) rapportera sina verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Detta kan ske t ex genom att:

WISE-konvertibel

För ett par år sedan, Inspirerad av Y Combinators “Safe Convertibles”, som är lika enkla och snabba som vanliga konvertibler medan de elegant undviker de senares skuldsättningsproblematik, försökte jag anpassa de amerikanska dokumenten till svensk lag. Många grundare efterfrågade en svensk version av “Safe”, och jag tänkte att hur svårt kan det vara? Det räcker […]

Signera din årsredovisning digitalt

Våren är här och det är dags för årsstämma i många bolaget och därmed att skriva under årsredovisningen. Givetvis vill man skriva under den digitalt, eftersom det nu är extra svårt att träffas fysiskt.

Varför behöver man räkna om teckningsoptioner?

En fråga vi ibland får om teckningsoptioner är varför reglerna vid omräkning är så komplicerade. Eller varför de finns överhuvudtaget? Om man har fått en tilldelning på säg 10 000 optioner, så borde de väl ge rätt att teckna 10 000 aktier, oavsett vad som händer?

Så gör du dig av med aktiebreven

Det finns många problem att ha aktiebrev och vi rekommenderar därför starkt att man aldrig ställer ut några utan istället använder en säker digital aktiebok med inloggning för aktieägarna som gör att de kan se sitt innehav. Men hur gör man om man har gamla aktiebrev och vill ta bort dem?

Enklare att använda per-capsulam möten för beslut

När ett styrelsebeslut ska fattas snabbt ligger det nära till hands att hålla mötet per capsulam. Det innebär att mötet i själva verket inte hålls på vanligt sätt, utan att man genom telefonsamtal eller mejl kommer överens om ett beslut och sedan skickar ut det för signatur. Namnet “per capsulam” betyder “genom en kapsel” och kommer från tiden då kurirpost levererades i särskilda kapslar.

Pre-money och post-money-värdering, kvotvärde och aktiekapital

Ett begrepp man ofta använder när man pratar om värdering av startups är pre-money och post-money. Det refererar alltid till en viss nyemission och värderingen pre-money är värdering av bolaget innan pengarna skjuts till, men till den värdering som kommer att användas i emissionen, medan post-money är värderingen efter att pengarna förts till. Exempel:

sv_SE