Creating an option pool in a Swedish company

A common question we get is how you issue an option pool in a Swedish company for future employees and other key people. The simple answer is ”you don’t”. But all the same it is possible to create something that has the same effect. The root of the problem is that in a Swedish company […]

Så bokför du teckningsoptioner

När man ställer ut teckningsoptioner betalar optionsinnehavaren för optionerna. Detta kallas teckningspremien. Antag att teckningspremien är på 5000 kr, som optionsinnehavaren betalar in till bolaget. Teckningspremien bokförs då på följande sätt: Konto Debet Kredit 1930 – Bankkonto 5 000 2097 – Fri överkursfond 5000

Så undviker du inkomstbeskattning av kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner (även kallade QESO – Qualified Employee Stock Options) är det mest fördelaktiga optionsprogramformen som finns i Sverige, både eftersom det inte kostar något vid utgivandet och för att de – i princip – blir beskattade som inkomst av kapital. Vi skriver ”i princip” eftersom det finns fall där de ändå blir kapitalbeskattade. Detta […]

Så ändrar eller annullerar man ett optionsavtal

Kvalificerade personaloptioner (eller ”Qualified Employee Stock Options”, QESO) är ett attraktivt sätt att ge anställda incitament. Men ibland behöver man ändra ett optionsavtal som man redan ingått. Det kan finnas flera anledningar till det: man kan upptäcka att man skrivit fel i avtalet eller man kanske vill ge fler eller färre optioner eller ändra teckningskurser. […]

How to change or annul an option agreement

Qualified Employee Stock Options (”QESOs” or ”Kvalificerade Personaloptioner” in Swedish) are a very attractive way of incentivising your employees. But sometimes you need to change an option agreement that you have made with an employee. The reasons could be various: you may discover that you made an error when writing the agreement, or you may […]

When does it make sense to subscribe for shares from warrants?

When you warrants have vested you have the option, but not the obligation to subscribe for shares. Under which circumstances should you do that? Generally, the price which you pay for a share using a warrant, the strike-price, is set at the price per share which is slightly higher than price per share at the […]

Talk about the number of options – not the percentage of the company

We are often asked how you count the number of shares or warrants a person should receive when they have been promised a certain percentage of the company. If the company has 2.5 million shares and someone has been promised ”one per cent of the company” – what does that mean? First we should conclude […]

Prata om antalet optioner – inte procentandel av företaget

Vi får ofta frågan om hur man ska räkna på procentandel av ett bolag när en person får köpa aktier eller får optioner. Om bolaget har 2,5 miljoner aktier och någon har blivit utlovad ”1 procent av bolaget” – vad innebär detta? Först och främst kan vi konstatera att man inte kan skriva avtal om […]

Hur tar man bort eller ändrar villkor för kvalificerade personaloptioner?

Ibland när man ingått avtal om kvalificerade personaloptioner (KPOer eller QESO som de även kallas) vill man ändra villkoren. Kanske kommer man fram till att man behöver lägga till fler optioner, ändra teckningskursen eller dra in dem helt. Eftersom KPOer, till skillnad från teckningsoptioner, är avtal och inte värdepapper, så blir hanteringen lite annorlunda än […]

sv_SE