Minimilönen för att få personaloptioner höjs 2023

Kvalificerade personaloptioner (KPO eller även kallat ”QESO” – Qualified Employee Stock Options) är ett fördelaktigt sätt att ge incitament till personal (läs mer här). Kraven på den anställde är att hen ska jobba minst 30 timmar i veckan i genomsnitt samt ha en viss minsta lön. Denna lön är definierad som 13 inkomstbasbelopp totalt över […]

sv_SE