Därför har vi bara aktieägaravtal på engelska

En fråga vi ofta får är varför vi bara har aktieägaravtal på engelska. Det finns flera skäl till det. Ett är att väldigt många bolag förr eller senare kommer att få in aktieägare, anställda eller köpare som inte talar svenska, och då är det väldigt praktiskt att ha dokumentationen på engelska från början. Det kan […]

Creating an option pool in a Swedish company

A common question we get is how you issue an option pool in a Swedish company for future employees and other key people. The simple answer is ”you don’t”. But all the same it is possible to create something that has the same effect. The root of the problem is that in a Swedish company […]

The debt trap and how to avoid it

When you finance your company with debt, in the form of convertible or regular loans, there is a risk that you will fall into what is called the ”debt trap”: you run out of equity (”aktiekapital”) before you run out of money. It is not be confused with the situation where your debt burden simply […]

Can a company own its own shares?

The rules vary depending on if its a private or a public company. Normally a private company can not own its own shares (in Sweden, internationally this varies). The same goes for subsidiaries – a subsidiary may not, in most situations, own shares in its parent company. This is stated in 19 kap i Aktiebolagslagen. […]

Får ett bolag äga sina egna aktier?

Olika regler gäller för privata och publika aktiebolag. Normalfallet är att ett privat aktiebolag inte får äga sina aktier (i Sverige, Internationellt ser det olika ut). Det framgår av 19 kap i Aktiebolagslagen. Samma sak gäller dotterbolag – ett dotterbolag får alltså inte heller i normalfallet äga aktier i sitt moderbolag. Men det finns några […]

Saving a share issue you forgot to register

From the date of the decision to issue new shares you have six months to register it with Bolagsverket. That may seem like a long time, but despite this, we have several of our customers who contact us every year to find out what they should do when they have forgotten to register a share […]

Så räddar du en nyemission du glömt att registrera

Från det att man registrerar en nyemission har man sex månader på sig att registrera den hos Bolagsverket. Det kan ju tyckas vara väldigt lång tid, men trots det händer det flera gånger per år att kunder hör av sig till oss och undrar hur man ska göra när de helt enkelt glömt att skicka […]

What information do you need in your share register and who can see it?

All Swedish companies must keep a share registry, that is a list of the shareholders. What information should be included is governed by Chapter 5 of the Swedish Companies Act (Aktiebolagslagen). The share registry must contain the following information: The share number of each share Name, registration number and address for each shareholder Share class, […]

Vad måste ingå i en aktiebok och vem har rätt se den?

Alla aktiebolag måste föra aktiebok, dvs en förteckning över ägarna i bolaget. Vad som ska ingå i aktieboken styrs av kapitel 5 i aktiebolagslagen. Det aktieboken måste innehålla är: Varje akties aktienummer Namn och person-, organisations- eller annat identifieringsnummer (för utländska ägare) samt adress för alla aktieägare Aktieslag, om det finns olika aktieslag Om det […]

How many shares should you have when you start a company?

Most companies have too few shares when they are started. It does not cost anything to have a lot of shares from the start, and it makes it easier when you raise more capital later. In this article, we explain what you should do. A question we often get is how many shares you should […]

sv_SE