Minimum wage for QESO raised for 2023

Qualified Employee Stock Options, QESO, are an attractive way to give your Swedish employees an incentive (read more here). The requirement for the employee is that they work a minimum of 30 hours per day on average during the first three years, and that the total salary over that period is at least 13 basic […]

Minimilönen för att få personaloptioner höjs 2023

Kvalificerade personaloptioner (KPO eller även kallat ”QESO” – Qualified Employee Stock Options) är ett fördelaktigt sätt att ge incitament till personal (läs mer här). Kraven på den anställde är att hen ska jobba minst 30 timmar i veckan i genomsnitt samt ha en viss minsta lön. Denna lön är definierad som 13 inkomstbasbelopp totalt över […]

Uppdatering av arbetsrätten 2022

Den första oktober förändras LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80). LAS är den mest tongivande lagen som avgör spelreglerna för den svenska arbetsmarknaden. Det här är en del av flera förändringar som sker, som vi också har skrivit om tidigare. Skäl för uppsägning För att säga upp en anställning från arbetsgivaren sida krävs ett sakligt underlag. […]

Updated Employment Law 2022

On the 1st of October, a series of changes to Swedish LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80) is coming into effect. LAS is the most dominant law regulating the rules of engagement on the Swedish labour market. This is part of a series of changes made to the foundation of Swedish employment law, which we also […]

LAS Update 2022

Background One of the most dominant laws in Swedish employment law is the Employment Protection Act, 1982:80 (Sw. Lagen om Anställningsskydd, 1982:80. Hereafter: ”LAS”). It has been revised over time since its introduction in 1982 and in May 2022 some additional changes were decided upon. The changes are coming into effect in 2 stages: Stage […]

Employment Agreement

One might think that employments is one of those few areas where standard agreements already exist. I thought so too. Swedish law is pretty strict on what can and cannot be agreed between employer and employee, there are lots of legal precedent cases and the unions are strong in Sweden.

sv_SE