Därför har vi bara aktieägaravtal på engelska

En fråga vi ofta får är varför vi bara har aktieägaravtal på engelska. Det finns flera skäl till det. Ett är att väldigt många bolag förr eller senare kommer att få in aktieägare, anställda eller köpare som inte talar svenska, och då är det väldigt praktiskt att ha dokumentationen på engelska från början. Det kan […]

Så lägger du till nya användare i StartupTools

Du kan enkelt själv lägga till nya användare i StartupTools. Gå till ”Inställningar” nederst till vänster Här väljer du ”Användare” och sedan ”Lägg till användare”: I dagsläget går det inte att lägga till personer utan svenskt BankID. Vi jobbar dock på att göra det möjligt att lägga till användare som inte har BankID.

Så lägger du till flera som skriver under för ett och samma företag

Vissa företag tecknar firman i förening, dvs att två eller fler personer måste skriva under för att det som skrivs under ska vara bindande för företaget. Detta är ett bra förfarande, speciellt när bolaget blivit lite större och har tagit in externt kapital. Men hur gör man när man ska skriva på dokument elektroniskt och […]

När flera personer från samma bolag ska skriva under

Vissa bolag tecknar firman två i förening, dvs att två personer, vanligtvis styrelseledamöter eller VD, måste skriva under för att det ska räknas som full firmateckning. För att lägga in två personer som signerar ett dokument för ett bolag gör du så här. 2. Välj ett dokument 3. Lägg till den förste som ska signera: […]

Are you sure that your share registry is correct?

A problem we sometimes come across when customers come to us from other share registry platforms (or Excel-sheets) is that what the share registry says, and what is registered with Bolagsverket (the Swedish Company Registration Office) is not in sync. What often happens is that the company has planned a share issue, decided on a […]

Är du säker på att din aktiebok är korrekt?

Ett problem vi stöter på ibland när kunder går över från andra aktieböcker är att det som står i aktieboken inte stämmer med det som är registrerat hos Bolagsverket. Ofta har det gått till så att man planerat en nyemission, bestämt värdering, pratat med investerare och sedan fått in pengarna. Och så har man uppdaterat […]

Så ändrar du bolagsordningen om du har aktieägaravtal

Bolagsordningen är det officiella dokument som beskriver grundinformationen för ett aktiebolag, t ex vad bolaget heter, hur man kallar till bolagsstämmor, vilka aktieslag som finns och hur stor styrelsen skall vara. Mycket av det som står i bolagsordningen regleras också i ett aktieägaravtal. Eftersom bolagsordningen har högre juridisk prioritet, i och med att den är […]

The debt trap and how to avoid it

When you finance your company with debt, in the form of convertible or regular loans, there is a risk that you will fall into what is called the ”debt trap”: you run out of equity (”aktiekapital”) before you run out of money. It is not be confused with the situation where your debt burden simply […]

The difference between being a board deputy and co-opted to a board meeting

In addition to regular board members there are two other types of persons who may attend board meetings: deputy board members (”styrelsesuppleant”) and people who are co-opted (”adjungerad”) to the board. What is the difference? A board deputy is a person who has been appointed by the shareholders at a shareholders’ meeting. Normally, a deputy […]

Skillnaden mellan att vara suppleant och adjungerad till styrelsen

Förutom ordinarie styrelseledamöter finns det andra som kan delta på styrelsemöten: suppleanter och adjungerade styrelsemedlemmar. Vad är skillnaden? En suppleant är en person som valts in i styrelsen av bolagsstämman. Normalt sett deltar inte personen i styrelsemötena, men har möjlighet att göra det i den mån en ordinarie ledamot inte kan delta. Man kan alltså […]

sv_SE