Hur dokumenterar man återköp av teckningsoptioner?

Hur återköp av teckningsoptioner fungerar rent principiellt har vi beskrivit i denna artikel. Men hur gör man rent praktiskt när man ska återköpa teckningsoptioner och hur dokumenterar man det? Man skulle kunna tro att man skriver ett avtal om det, men rent krasst är det ju inte en överenskommelse mellan bolaget och optionsinnehavaren. Bolaget har […]

sv_SE