Så undviker du inkomstbeskattning av kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner (även kallade QESO – Qualified Employee Stock Options) är det mest fördelaktiga optionsprogramformen som finns i Sverige, både eftersom det inte kostar något vid utgivandet och för att de – i princip – blir beskattade som inkomst av kapital.

Vi skriver ”i princip” eftersom det finns fall där de ändå blir kapitalbeskattade. Detta inträffar när bolaget som ställt ut optionerna är ett så kallat ”fåmansbolag”. I detta fall blir den del av vinsten som uppgår till 100 inkomstbasbelopp, vilket 2023 motsvarar 7,1 miljoner kronor, beskattat som inkomst av tjänst (alltså högre än 50%) medan resten blir beskattat som inkomst av kapital.

Med andra ord: om man gör en vinst på säg 5 miljoner kronor, så kommer man ändå att få betala inkomstskatt på hela beloppet.

Skapa holdingbolag

Men det finns ett enkelt sätt att komma runt detta. Om man innan försäljningen lägger över aktierna i ett holdingbolag som man själv äger, och sedan låter holdingbolaget sälja aktierna, så uppstår reavinsten i holdingbolaget. I ett sådant fall kommer det i de allra flesta fall att räknas som en försäljning av näringsbetingade andelar och sådana blir inte beskattade av holdingbolaget.

Det man sedan kan göra är att lägga holdingbolaget i träda i fem kalenderår. Bolaget får under denna tid inte bedriva verksamhet, dvs vara registrerad för moms eller arbetsgivaravgifter och inte heller bedriva aktiva placeringar, utan pengarna måste stå under diskretionär förvalning. Efter denna tid får man sedan ta ut pengarna privat till enbart kapitalbeskattning.

Ett alternativ är att låta pengarna vara kvar i holdingbolaget och sedan använda dem aktivt för investeringar. Då påbörjas visserligen inte femårsperioden som leder till att man kan få ut pengarna till låg skatt. Men om man t ex vill använda pengarna för att starta sitt nästa projekt så har man helt enkelt mer pengar att röra sig med, eftersom hela försäljningsbeloppet är obeskattat.

Teckningsoptioner

Även teckningsoptioner kan bli beskattade som inkomst av tjänst om bolaget är ett fåmansbolag. Även i detta fall kan man använda sig av ett holdingbolag. Men här blir det lite mer komplicerat. När man utnyttjar en marknadsmässigt prissatt teckningsoption för att teckna aktier behöver man ju ofta lägga ut en hel del pengar.

Tänk dig t ex att har 100 000 teckningsoptioner som berättigar dig att köpa en aktie för 8 kronor och att marknadskursen är 18 kronor. Värdet på teckningsoptionen är då 10 kr per option. Vi skulle då kunna lägga över teckningsoptionerna i holdingbolaget och sälja dem till för 10 kr styck. Men det visar sig att just försäljning av teckningsoptioner – till skillnad från försäljning av motsvarande aktier, faktiskt är skattepliktigt i ett bolag.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

sv_SE