Därför har vi bara aktieägaravtal på engelska

En fråga vi ofta får är varför vi bara har aktieägaravtal på engelska. Det finns flera skäl till det. Ett är att väldigt många bolag förr eller senare kommer att få in aktieägare, anställda eller köpare som inte talar svenska, och då är det väldigt praktiskt att ha dokumentationen på engelska från början. Det kan […]

How many shares should you have when you start your company?

Most Swedish companies are created with too few shares. It doesn’t cost anything to have more shares from the start, and it makes it easier to raise capital later. In this article we will explain what you should do. A question we often get is how many shares a company should have when you start […]

Are you sure that your share registry is correct?

A problem we sometimes come across when customers come to us from other share registry platforms (or Excel-sheets) is that what the share registry says, and what is registered with Bolagsverket (the Swedish Company Registration Office) is not in sync. What often happens is that the company has planned a share issue, decided on a […]

Är du säker på att din aktiebok är korrekt?

Ett problem vi stöter på ibland när kunder går över från andra aktieböcker är att det som står i aktieboken inte stämmer med det som är registrerat hos Bolagsverket. Ofta har det gått till så att man planerat en nyemission, bestämt värdering, pratat med investerare och sedan fått in pengarna. Och så har man uppdaterat […]

Can a company own its own shares?

The rules vary depending on if its a private or a public company. Normally a private company can not own its own shares (in Sweden, internationally this varies). The same goes for subsidiaries – a subsidiary may not, in most situations, own shares in its parent company. This is stated in 19 kap i Aktiebolagslagen. […]

Får ett bolag äga sina egna aktier?

Olika regler gäller för privata och publika aktiebolag. Normalfallet är att ett privat aktiebolag inte får äga sina aktier (i Sverige, Internationellt ser det olika ut). Det framgår av 19 kap i Aktiebolagslagen. Samma sak gäller dotterbolag – ett dotterbolag får alltså inte heller i normalfallet äga aktier i sitt moderbolag. Men det finns några […]

Saving a share issue you forgot to register

From the date of the decision to issue new shares you have six months to register it with Bolagsverket. That may seem like a long time, but despite this, we have several of our customers who contact us every year to find out what they should do when they have forgotten to register a share […]

Så räddar du en nyemission du glömt att registrera

Från det att man registrerar en nyemission har man sex månader på sig att registrera den hos Bolagsverket. Det kan ju tyckas vara väldigt lång tid, men trots det händer det flera gånger per år att kunder hör av sig till oss och undrar hur man ska göra när de helt enkelt glömt att skicka […]

Vad måste ingå i en aktiebok och vem har rätt se den?

Alla aktiebolag måste föra aktiebok, dvs en förteckning över ägarna i bolaget. Vad som ska ingå i aktieboken styrs av kapitel 5 i aktiebolagslagen. Det aktieboken måste innehålla är: Varje akties aktienummer Namn och person-, organisations- eller annat identifieringsnummer (för utländska ägare) samt adress för alla aktieägare Aktieslag, om det finns olika aktieslag Om det […]

How many shares should you have when you start a company?

Most companies have too few shares when they are started. It does not cost anything to have a lot of shares from the start, and it makes it easier when you raise more capital later. In this article, we explain what you should do. A question we often get is how many shares you should […]

en_US