Uppdatering av arbetsrätten 2022

Den första oktober förändras LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80). LAS är den mest tongivande lagen som avgör spelreglerna för den svenska arbetsmarknaden. Det här är en del av flera förändringar som sker, som vi också har skrivit om tidigare. Skäl för uppsägning För att säga upp en anställning från arbetsgivaren sida krävs ett sakligt underlag. […]

Updated Employment Law 2022

On the 1st of October, a series of changes to Swedish LAS (Lagen om Anställningsskydd 1982:80) is coming into effect. LAS is the most dominant law regulating the rules of engagement on the Swedish labour market. This is part of a series of changes made to the foundation of Swedish employment law, which we also […]

Loan Agreement

Sometimes a company might need a temporary cash top-up to manage cashflow, and if you have a strong owner, or other connection for that matter, who is willing to lend the company money, it may be a great solution. We have a developed a simple Loan Agreement to that purpose. We have used “STIBOR 3” […]

Loan Agreement

Ibland behöver bolaget en tillfällig likviditetsförstärkning och har man en kapitalstark ägare, eller för den delen en annan part, som är villig att låna ut pengar, kan det vara en bra lösning. Vi har därför tagit fram ett enkelt låneavtal för detta ändamål. Vi har använt ”STIBOR 3” som grund för räntan och lagt på […]

Non-Disclosure Agreement

To be honest, NDAs (non-disclosure agreements) aren’t very useful in very early stages in the startup life-cycle. If you require an NDA from someone who you are about to pitch your idea to, they typically won’t sign it. Why not? Read Brad Feld and Mike Lincoln.

en_US