Låneavtal

Ibland behöver bolaget en tillfällig likviditetsförstärkning och har man en kapitalstark ägare, eller för den delen en annan part, som är villig att låna ut pengar, kan det vara en bra lösning. Vi har därför tagit fram ett enkelt låneavtal för detta ändamål.

Vi har använt ”STIBOR 3” som grund för räntan och lagt på 8 procent, som förvald procentsats. När detta skrivs (september 2022) innebär det en ränta på 9,8 %. Det motsvarar ungefär vad Almi Företagspartner för närvarande tar i ränta för lån till startups, så vi anser att detta är en marknadsmässig, om än ganska hög, ränta. För en mer välvillig långivare, till exempel en större ägare, kanske en lägre ränta kan vara rimlig.

När ska man inte använda låneavtal?

Tänk dock på att lånet är en skuld i balansräkningen. Det innebär att om alla pengar man tar in används för direkta utgifter kan man få negativt eget kapital och därmed vara skyldig att upprätta kontrollbalansräkning. Detta är en allvarlig situation som i förlängningen kan leda till konkurs. Om det finns risk för det är lån inte den mest lämpliga lösningen. Då är det istället bättre att genomföra en regelrätt nyemission. Om värderingen av bolaget är osäker och man riskerar en onödigt låg värdering kan en WISE-konvertibel vara lämplig. En WISE fungerar ungefär som ett konvertibelt lån som alltid konverteras till aktier istället för att betalas tillbaka, men till skillnad från en vanlig konvertibel så utgör pengarna man tar in eget kapital direkt från början. WISE finns inbyggt i StartupTools platform, och du kan läsa mer om det här.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=1124#!trpen#Leave a Reply#!trpst#/trp-gettext#!trpen#

#!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=1245#!trpen#Your email address will not be published.#!trpst#/trp-gettext#!trpen# #!trpst#trp-gettext data-trpgettextoriginal=1121#!trpen#Required fields are marked *#!trpst#/trp-gettext#!trpen#

en_US