Därför är kvalificerade personaloptioner så förmånliga

Varför är de kvalificerade personaloptionerna, KPOer, så förmånliga?

Det viktigaste är att de ger möjlighet att ställa ut optioner till personalen i unga företag utan att de anställda behöver lägga ut några pengar direkt (som med teckningsoptioner) eller att den anställde och företaget behöver betala skatt för optionerna innan man tjänat pengar på dem (som med okvalificerade personaloptioner). Istället beskattas den anställde först när aktierna man fått från optionerna säljs och man gjort en reavinst. Dessutom beskattas vinsten (oftast) som inkomst av kapital.

En annan stor fördel är att den anställde nästan inte behöver betala något för aktierna. Det minsta man betalar är aktiens “kvotvärde” (aktiekapitalet per aktie), vilket oftast är en väldigt liten summa. Det spelar alltså inte så stor roll vad bolaget är värderat till när man ställer ut optionerna.

Om det nu är så förmånligt, varför använder inte alla bolag KPOer? För det första måste bolaget uppfylla de formella kraven (se nedan). Men sedan finns det också några stora nackdelar som man måste ta hänsyn till. De viktigaste är:

 • Den anställde måste jobba i tre år för att få något överhuvudtaget. Slutar man innan tre har gått går alla optioner förlorade. Det kan blir orättvist för den som jobbat till låg lön i två och ett halvt år och sedan blir uppsagd.
 • Reglerna vid uppköp är snåriga. Visserligen kan man omvandla optionerna till aktier om det sker ett uppköp efter ett år. Men bara om uppköpet sker genom fusion, vilket är ett ovanligt sätt att köpa bolag. Detta gör att man måste tänka efter noga när man skriver avtalet om att sälja bolaget, så att optionsinnehavarna inte går miste om sin del av vinsten.
 • Det gäller bara för anställda. Styrelseledamöter kommer troligen att omfattas från 2022 (om Riksdagen beslutar om det hösten 2021), men inte konsulter, rådgivare och andra som inte jobbar minst 75%.

Se till att ni uppfyller kraven

Innan ni ställer ut KPOer är det viktigt att ni går igenom att bolaget uppfyller alla kraven. Annars kan bolaget och de anställda åka på en obehaglig skattesmäll. Kraven som ska uppfyllas är:

 • Bolaget får högst ha drivit verksamhet i tio år
 • Omsättningen får vara högst 80 miljoner kronor (planeras att höjas 2022)
 • Antalet anställda får vara högst 49 (planeras att höjas 2022)
 • Mindre än 25% av aktierna ägs av staten (direkt eller indirekt)
 • Bolaget är inte noterat på en reglerad marknad
 • Bolaget är inte verksamt inom följande områden:
  • Rådgivning inom juridik, skattefrågor och redovisning eller revision
  • Bank- eller finansieringsrörelse
  • Försäkringsrörelse
  • Produktion av kol och stål
  • Handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument
  • Uthyrning för längre tid av lokaler eller bostäder

Vad gäller själva optionsprogrammet är begränsningarna följande:

 • Värdet på samtliga personaloptioner i bolaget är högst 75 miljoner kronor
 • Värdet på samtliga personaloptioner för en individ är högst 3 miljoner kronor
 • Den som får optionerna måste vara anställd och arbeta i genomsnitt minst 75% under de första tre åren. Snittlönen under denna tid måste vara minst 13 inkomstbasbelopp över tre år, vilket år 2022 motsvarar 25 569 kronor per månad.

För personerna som får optionerna gäller också att de eller deras närstående inte under något av de två åren innan optionerna tilldelas får ha ägt mer än fem procent av företaget.

Frågor och svar

Fråga 1: Vilken typ av värdepapper är de nya personaloptionerna?

StartupTools: Rent juridiskt handlar det inte alls om värdepapper. Istället är det ett löfte från företaget om att göra en nyemission till en viss i förväg fastställd kurs (oftast kvotvärdet). Skillnaden mot en teckningsoption är att den anställde inte behöver betala någon för optionen vilket man annars behöver när man ställer ut teckningsoptioner. Detta i sin tur gör att man kan sätta ett så kallat strike-price, dvs det pris man betalar för aktien, väldigt lågt, som lägst till aktiens kvotvärde (kvotvärdet är aktiekapitalet delat med antalet aktier och är oftast mycket lägre än det pris investerare betalar för aktien).

Rent teoretiskt hade detta varit möjligt med vanliga teckningsoptioner, men teckningspremien hade blivit väldigt hög.

Teoretiskt sett skulle en framtida bolagsstämma kunna neka att ställa ut aktierna. Därför är det viktigt att reglera detta genom att bolaget ställer ut teckningsoptioner till sig självt eller att aktieägarna förbinder sig att göra det till exempel genom ett aktieägaravtal.

Fråga 2: Vad behöver den anställde betala?

StartupTools: Ingenting. Visserligen kan man sätta ett pris som den anställde sedan får dra av, men det finns egentligen ingen poäng med det.

Fråga 3: När sker beskattningen?

StartupTools: När man säljer aktierna som man erhållit. Dessa beskattas då som inkomst av kapital, det vill säga 30%, under förutsättning att de inte betraktas som kvalificerade aktier enligt de så kallade ”3:12-reglerna” som gäller fåmansbolag – om aktierna faller under dessa regler kan de ändå bli föremål för inkomstbeskattning. Om detta blir fallet kan man lösa detta genom att den anställda skapar ett holdingbolag som först köper aktier, sedan säljer dem till köparen. Då hamnar hela reavinsten – obeskattad – i holdingbolaget. Om holdingbolaget sedan läggs i träda i fem kalenderår kan man efter det ta ut vinsten med bara kapitalvinstbeskattning.

Fråga 4: Behöver bolaget betala arbetsgivaravgift?

StartupTools: Nej

Fråga 5: Kan man ge personaloptioner till styrelsemedlemmar?

StartupTools: Ja. Det brukade inte vara möjligt, men sedan 2022 kan även styrelsemedlemmar inkluderas. För att få den förmånliga beskattningen om man inte är styrelsemedlem måste man vara anställd i tre år (se ovan). För personer som bara sitter i styrelsen och inte är anställda i bolaget gäller något andra regler.

Fråga 6: Kan man ge personaloptioner till personer som bor utomlands?

StartupTools: En vanlig missuppfattning är att det är “förbjudet” att ge ut KPOer till anställda i utlandet. Detta stämmer inte riktigt. Saken är den att reglerna för KPOer bara gäller personer som betalar skatt i Sverige. Vad som gäller i andra länder beror på det landets regler. Vissa länder har regler som är väldigt lika de svenska KPO-reglerna, och de fallen går det bra. Det är viktigt att kolla upp detta med en lokal skatteexpert.

Fråga 7: Kan utländska företag ge svenska anställda personaloptioner?

StartupTools: Ja, om bolaget har ”fast driftsställe” i Sverige och hör hemma inom EU, Norge, Schweiz eller Island, eller ”i en stat med vilken Sverige har ingått ett skatteavtal som innehåller en artikel om informationsutbyte”.

Fråga 8: Vad händer om personen slutar inom tre år?

StartupTools: Lagen är tydlig på att man måste vara anställd i tre år för att den förmånliga beskattningen ska gälla. De flesta bolag kommer därför troligen kräva tre års anställning för att optionerna ska gälla. Annars går optionerna från att vara skattemässigt fördelaktiga KPOer till att vara “vanliga personaloptioner”, vilket innebär att beskattningsplikten (och skyldigheten att betala sociala avgifter) uppstår när optionerna löses in till aktier. Detta är inte så attraktivt. StartupTools rekommenderar därför inte att man gör så.

Fråga 9: Jag vill ha personaloptioner i mitt bolag. Hur gör jag rent praktiskt?

Två bra möjligheter:

Fråga 10: Vad kostar det att låta StartupTools ta fram ett personaloptionsprogram?

Fråga 11: Måste man ha sin aktiebok i StartupTools för att kunna skapa optionsprogram i systemet?

StartupTools: Nej. Det går utmärkt att skapa ett optionsprogram i StartupTools system utan att vara kund innan. Men det blir givetvis enklare eftersom aktieboken är integrerad i systemet. Och optionsinnehavarna kommer att kunna se sitt innehav i aktieägarportalen.

Fråga 12: Mitt bolag kvalificerar sig inte för de nya optionerna. Vad gör jag då?

StartupTools: Använd de vanliga teckningsoptionerna. StartupTools har marknadens smidigaste och billigaste system för att ta fram dem. Logga in och testa! (se nedan)

Fråga 13: Vad händer om bolaget blir uppköpt under treårsperioden?

StartupTools: Om uppköpet sker efter ett år men inom tre år kan man omvandla optionerna till aktier och sedan sälja aktierna till kapitalbeskattning. Om det däremot gått kortare tid gäller den inte. Detta går att hantera, men kräver att de som säljer bolaget är medvetna om att det behöver hanteras.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

9 svar

 1. Hej! Riktigt bra info, men undrar hur det är att ge ut optioner till närstående? Ni skriver ”För personerna som får optionerna gäller också att de eller deras närstående inte under något av de två åren innan optionerna tilldelas får ha ägt mer än fem procent av företaget.”, betyder det att om jag äger ett bolag och anställer min bror, så är det omöjligt att ge ut personaloptioner till honom?

 2. Ja, din bror kan tyvärr inte få kvalificerade personeloptioner i ett bolag där du äger mer än 5 procent, eller har gjort det de två senaste åren.

  1. Tack för snabbt svar! Vad skulle vara ett alternativ i så fall? Vår egna research får oss att luta mot avtalsoptioner, eftersom det viktiga för oss är att man inte behöver skatta direkt och att det inte är för krångligt. Är vi rätt ute då?

 3. Hej!
  Vi tänker att ge kvalificerade personeloptioner till 2 av våra styrelsemedlemmar.

  1. Behöver vi ha anställningsavtal med dem?
  2. Kan styrelsemedlemmar få kvalificerade personeloptioner in i sina företag?

  Tack så mycket på förhand!

 4. > Behöver vi ha anställningsavtal med dem?
  Nej, det som räknas är att de är invalda i styrelsen. Det ska registreras hos Bolagsverket. Sedan måste de få ersättning från bolaget för sitt arbete som styrelseledamot. Detta måste beslutas på bolagsstämman.

  >Kan styrelsemedlemmar få kvalificerade personeloptioner in i sina företag?
  Kvalificerade personaloptioner måste alltid gå till en privatperson, men eftersom man bara behöver betala ett nominellt belopp för aktierna (om man inte väljer att ha en högre teckningskurs, men då tappar man ju poängen) så finns det ingen poäng att ha dem i bolaget. Om man sedan av andra skäl vill lägga över aktierna i bolaget efter att man tecknat dem så går det bra.

  Om du vill ha en demonstration av hur det funkar kan du boka en demo här:
  https://dev.startuptools.org/meeting/anton

  1. Hej Niklas, Tack för ditt svar! Super bra information!
   Jag har en annan fråga angående lönen för styrelseledamöter.
   Eftersom ”inkomstbasbeloppet” ändras varje år, och styrelseledamöterna behöver omväljas varje år.
   Om vi undertecknar KPO-avtalet med våra styrelsemedlemmar 2023, betalar vi då 3 års löner till dem, allt baserat på beloppet 2023, eller ändrar vi det årligen? Tack på förhand!

 5. Vad händer om man som anställd säger upp sig innan det har gått tre år, men inte slutar förrän efter 3-årsdatumet? T.ex. att man har 3-månaders uppsägning och säger upp sig två månader innan det har gått tre år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SE