Så bokför du teckningsoptioner

När man ställer ut teckningsoptioner betalar optionsinnehavaren för optionerna. Detta kallas teckningspremien. Antag att teckningspremien är på 5000 kr, som optionsinnehavaren betalar in till bolaget. Teckningspremien bokförs då på följande sätt: Konto Debet Kredit 1930 – Bankkonto 5 000 2097 – Fri överkursfond 5000

Hur dokumenterar man återköp av teckningsoptioner?

Hur återköp av teckningsoptioner fungerar rent principiellt har vi beskrivit i denna artikel. Men hur gör man rent praktiskt när man ska återköpa teckningsoptioner och hur dokumenterar man det? Man skulle kunna tro att man skriver ett avtal om det, men rent krasst är det ju inte en överenskommelse mellan bolaget och optionsinnehavaren. Bolaget har […]

Vilket datum ska man sätta på en nyemission?

En fråga som ofta dyker upp är vilket datum man ska sätta på en nyemission. I StartupTools platform väljer vi som förval registreringsdatumet. Detta är i de flesta fall ett rimligt val, men vill man vara hyperkorrekt kan det vara rimligt att välja ett annat datum. Aktiebolagslagen förutsätter att gången vid en nyemission är följande: […]

Paid Services

We offer paid services together with partners as a complement to our free materials. We have carefully selected the people we work with to ensure that you, as a startup, are met by someone who understands your stage and your needs. Shareholders’ Agreements Over the years, many people (in particular serial entrepreneurs) have asked us […]

sv_SE