Skillnaden mellan att vara suppleant och adjungerad till styrelsen

Förutom ordinarie styrelseledamöter finns det andra som kan delta på styrelsemöten: suppleanter och adjungerade styrelsemedlemmar. Vad är skillnaden? En suppleant är en person som valts in i styrelsen av bolagsstämman. Normalt sett deltar inte personen i styrelsemötena, men har möjlighet att göra det i den mån en ordinarie ledamot inte kan delta. Man kan alltså […]

sv_SE