Vad innebär illikviditetsrabatt för teckningsoptioner?

När man sätter priset på teckningsoptioner beräknas det med hjälp av Black-Scholes-formeln. Ibland använder man även begreppet ”illikviditetsrabatt” för att sänka priset. Detta är en omdiskuterad fråga och vi försöker här reda ut begreppen. Bakgrunden till illikviditetsrabatten är det faktum att en teckningsoption utställd till personal i praktiken inte kommer att handlas annat än undantagsvis. […]

sv_SE