Så undviker du inkomstbeskattning av kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner (även kallade QESO – Qualified Employee Stock Options) är det mest fördelaktiga optionsprogramformen som finns i Sverige, både eftersom det inte kostar något vid utgivandet och för att de – i princip – blir beskattade som inkomst av kapital. Vi skriver ”i princip” eftersom det finns fall där de ändå blir kapitalbeskattade. Detta […]

Så bokför du kvalificerade personaloptioner

An English version of this article is available here. En fråga vi ofta får är hur man ska bokföra kvalificerade personaloptioner, KPOer (även kallade QESO – Qualified Employee Stock Options). En KPO är ett löfte om att i framtiden få köpa aktier genom en riktad nyemission, oftast till en kurs som är lägre än marknadsvärdet, […]

sv_SE