Så ändrar eller annullerar man ett optionsavtal

Kvalificerade personaloptioner (eller ”Qualified Employee Stock Options”, QESO) är ett attraktivt sätt att ge anställda incitament. Men ibland behöver man ändra ett optionsavtal som man redan ingått. Det kan finnas flera anledningar till det: man kan upptäcka att man skrivit fel i avtalet eller man kanske vill ge fler eller färre optioner eller ändra teckningskurser. […]

Minimilönen för att få personaloptioner höjs 2023

Kvalificerade personaloptioner (KPO eller även kallat ”QESO” – Qualified Employee Stock Options) är ett fördelaktigt sätt att ge incitament till personal (läs mer här). Kraven på den anställde är att hen ska jobba minst 30 timmar i veckan i genomsnitt samt ha en viss minsta lön. Denna lön är definierad som 13 inkomstbasbelopp totalt över […]

Optionsavtal med utspädningsskydd – möjligt men olämpligt

Ibland vill man som bolag vara säker på att en nyckelmedarbetare får en viss procentandel av bolaget, även om det ges ut fler aktier under tiden som optionsavtalet löper. Hur gör man det? Det enkla svaret är ”inte alls”. Det något mer nyanserade svaret är att ja, det går, men det är komplicerat och oftast […]

sv_SE