Så lägger du till nya användare i StartupTools

Du kan enkelt själv lägga till nya användare i StartupTools. Gå till ”Inställningar” nederst till vänster Här väljer du ”Användare” och sedan ”Lägg till användare”: I dagsläget går det inte att lägga till personer utan svenskt BankID. Vi jobbar dock på att göra det möjligt att lägga till användare som inte har BankID.

When does it make sense to subscribe for shares from warrants?

When you warrants have vested you have the option, but not the obligation to subscribe for shares. Under which circumstances should you do that? Generally, the price which you pay for a share using a warrant, the strike-price, is set at the price per share which is slightly higher than price per share at the […]

Därför ska du inte återanvända gamla teckningsoptioner

När man ställer ut teckningsoptioner till personalen har bolaget rätt att köpa tillbaka dem om personen slutar. Bolaget blir då ägare till optionerna och en fråga som ofta kommer upp är om man kan återanvända dessa optioner. Svaret är att det går, men att det sällan är en bra idé. Det är mycket bättre att […]

Vem ska skriva på bolagsstämmoprokollet?

Grundregeln är att bolagsstämmoprotokollet ska skrivas under av minst två personer: mötets ordförande samt en justerare. Man kan också utse en protokollförare men det går alltså inte att i normalfallet låta bara ordförande och en annan protokollförare skriva under. Däremot kan mötesordföranden också vara protokollförare. Vem får vara mötesordförande? I princip vem som helst – […]

How to handle VAT in an offset share issue?

Denna artikel finns även på svenska. One way to pay for consulting services is issuing shares and as payment to offset the price of the shares against the invoice instead of paying the consultant with cash. One question to resolve in that case is how to handle the value added tax, VAT (Sw. Moms). Suppose […]

Swedish Changelog

The Swedish version of StartupTools has been live since 2015 (then launched under the name StartupDocs.se). Our Swedish legal partner and lawyer Mattias Larsson has helped out since day one and he has done most of the legal work related to the documents published here. This changelog concerns the documents available for download. 24 May 2023 New […]

sv_SE