Att hålla bolagsstämma per capsulam

[This article is available in English here] Att hålla styrelsemöten per capsulam är relativt vanligt och används när man inte har ett egentligt möte, utan först, t ex genom telefonsamtal kommer överens om ett beslut och sedan låter alla i styrelsen signera. Men det går också att ha bolagsstämma per capsulam, även om det inte […]

sv_SE