Därför har vi bara aktieägaravtal på engelska

En fråga vi ofta får är varför vi bara har aktieägaravtal på engelska. Det finns flera skäl till det. Ett är att väldigt många bolag förr eller senare kommer att få in aktieägare, anställda eller köpare som inte talar svenska, och då är det väldigt praktiskt att ha dokumentationen på engelska från början. Det kan […]

Så lägger du till flera som skriver under för ett och samma företag

Vissa företag tecknar firman i förening, dvs att två eller fler personer måste skriva under för att det som skrivs under ska vara bindande för företaget. Detta är ett bra förfarande, speciellt när bolaget blivit lite större och har tagit in externt kapital. Men hur gör man när man ska skriva på dokument elektroniskt och […]

När flera personer från samma bolag ska skriva under

Vissa bolag tecknar firman två i förening, dvs att två personer, vanligtvis styrelseledamöter eller VD, måste skriva under för att det ska räknas som full firmateckning. För att lägga in två personer som signerar ett dokument för ett bolag gör du så här. 2. Välj ett dokument 3. Lägg till den förste som ska signera: […]

Är du säker på att din aktiebok är korrekt?

Ett problem vi stöter på ibland när kunder går över från andra aktieböcker är att det som står i aktieboken inte stämmer med det som är registrerat hos Bolagsverket. Ofta har det gått till så att man planerat en nyemission, bestämt värdering, pratat med investerare och sedan fått in pengarna. Och så har man uppdaterat […]

Så ändrar du bolagsordningen om du har aktieägaravtal

Bolagsordningen är det officiella dokument som beskriver grundinformationen för ett aktiebolag, t ex vad bolaget heter, hur man kallar till bolagsstämmor, vilka aktieslag som finns och hur stor styrelsen skall vara. Mycket av det som står i bolagsordningen regleras också i ett aktieägaravtal. Eftersom bolagsordningen har högre juridisk prioritet, i och med att den är […]

Så undviker du inkomstbeskattning av kvalificerade personaloptioner

Kvalificerade personaloptioner (även kallade QESO – Qualified Employee Stock Options) är det mest fördelaktiga optionsprogramformen som finns i Sverige, både eftersom det inte kostar något vid utgivandet och för att de – i princip – blir beskattade som inkomst av kapital. Vi skriver ”i princip” eftersom det finns fall där de ändå blir kapitalbeskattade. Detta […]

Skillnaden mellan att vara suppleant och adjungerad till styrelsen

Förutom ordinarie styrelseledamöter finns det andra som kan delta på styrelsemöten: suppleanter och adjungerade styrelsemedlemmar. Vad är skillnaden? En suppleant är en person som valts in i styrelsen av bolagsstämman. Normalt sett deltar inte personen i styrelsemötena, men har möjlighet att göra det i den mån en ordinarie ledamot inte kan delta. Man kan alltså […]

Så ändrar eller annullerar man ett optionsavtal

Kvalificerade personaloptioner (eller ”Qualified Employee Stock Options”, QESO) är ett attraktivt sätt att ge anställda incitament. Men ibland behöver man ändra ett optionsavtal som man redan ingått. Det kan finnas flera anledningar till det: man kan upptäcka att man skrivit fel i avtalet eller man kanske vill ge fler eller färre optioner eller ändra teckningskurser. […]

Prata om antalet optioner – inte procentandel av företaget

Vi får ofta frågan om hur man ska räkna på procentandel av ett bolag när en person får köpa aktier eller får optioner. Om bolaget har 2,5 miljoner aktier och någon har blivit utlovad ”1 procent av bolaget” – vad innebär detta? Först och främst kan vi konstatera att man inte kan skriva avtal om […]

sv_SE