Att ta in delägare via holdingbolag vs. att ta in dem i det bolag som bedriver verksamheten

Vi får ofta frågan om man bör ta in sina investerare direkt i det bolag som driver bolaget eller i ett separat holdingbolag, som bara hanterar aktieägare. Det finns fördelar och och nackdelar med båda uppläggen.

Det finns tre huvudsakliga fördelar:

 1. Alla investerare behöver inte skriva på aktieägaravtalet. Ett aktieägaravtal blir ohanterligt med allt för många deltagare.

 1. Det är enklare att sälja ett bolag med färre ägare. Har bolaget fem eller tio ägare och det kommer ett uppköpserbjudande är det inte oöverstigligt att få ihop allas underskrifter på ett köpavtal. Men har man 500 delägare är det sannolikt att man kommer få svårt att få alla att skriva på. Visserligen kan köparen, om den nått över 90% av aktierna, tvångsinlösa resterande aktier, men det är en dyr och tidsödande process. I det läget kan holdingbolagets styrelse fatta beslut om att sälja och man behöver då inte få in underskrifter från alla delägare.

 1. Det är enklare att driva ett bolag med färre ägare. Att t ex hålla pappersstämma med fem eller tio aktieägare går bra, men har man hundratals kommer det inte att fungera.

Till att börja med är det bara aktuellt om man tar in många mindre investerare. Har man bara en handfull investerare finns det ingen poäng med holdingbolaget alls. Men det är inte alltid som holdingbolag är en bra struktur även om man har många små aktieägare. Vi har gjort en checklista som du kan använda för att testa om det passar ditt företag.

Checklista

 • Kommer ni att ta in tillräckligt mycket pengar till holdingbolaget för att det ska vara värt pengarna?
  Räkna med att det kostar minst 20 000 kronor extra per år att ha ett holdingbolag och det dubbla om holdingbolaget är publikt (se nedan). Ni behöver ta fram en årsredovisning till, ha en extra årsstämma, etc. Även om ett holdingbolag inte har någon omfattande verksamhet, så måste det ändå göras. På fem års sikt blir det alltså en extrakostnad på i storleksordningen 100 000 kr. Om ni tar in två miljoner kronor genom holdingbolaget så har alltså 5% av den investeringen gått till administrationen av holdingbolaget.

 • Planerar ni att ta in fler än 200 ägare?
  I så fall måste holdingbolaget vara publikt, vilket kräver att man har en riktigt styrelse, revisor, kallar till bolagsstämma genom tidningsannons, etc. Räkna med att det höjer driftskostnaden med minst 20 000 kronor per år till totalt minst 40 000 kronor per år.

 • Är huvudbolaget berett på att finansiera holdingbolaget?
  Som framgår av ovan kostar det att driva ett holdingbolag. Samtidigt har holdingbolaget inga naturliga intäkter. Det går inte att ta betalt av aktieägarna, så de enda praktiska lösningen är att man varje år fakturerar huvudbolaget, dvs det bolag i vilken man investerat i. Är huvudbolaget berett på den årliga kostnaden?

 • Är det viktigt att investerarna kan utnyttja investeraravdraget?
  Investeraravdraget ger privatpersoner som bor (är skattskyldiga) i Sverige möjlighet att få ett visst avdrag om de gör investeringar i mindre bolag. Ett villkor för att få nyttja investeraravdraget är dock att man investerar direkt i det bolag som driver verksamheten. Går investeringen till ett holdingbolag går det inte att göra investeraravdrag.

 • Har ni en plan för exit?
  Som framgår av ovan kostar det en del att driva ett holdingbolag, så det passar bäst om det finns en tydlig ambition att genomföra en “exit”, dvs en försäljning av bolaget eller en börsnotering. Det är också så att likviditeten i ett holdingbolag, dvs möjligheten att sälja aktier till en tredjepart, är mer begränsade i ett holdingbolag än om man äger motsvarande aktier i huvudbolaget. Om holdingbolaget drivs för länge utan att det blir en exit kan man därför få problem med missnöjda ägare som vill komma ur sitt innehav, men som inte kan, eftersom det är svårt att hitta köpare till andrahandsaktier.

 • Vem ska sköta holdingbolaget?
  Bortsett från själva kostnaden så kräver det tid och energi att driva ett holdingbolag. StartupTools erbjuder detta som tjänst. Kontakta oss så berättar vi mer.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SE