Att rapportera verklig huvudman

Från den 1 februari 2018 måste alla svenska aktiebolag (och en del föreningar) rapportera sina verkliga huvudmän. En verklig huvudman är en fysisk person som ytterst äger eller kontrollerar bolaget. Detta kan ske t ex genom att:

  • Man äger mer än 25% av aktierna i bolaget
  • Man tillsammans med en närstående person (make, registrerad partner, sambo, barn och deras make, registrerade partner eller sambo samt föräldrar) äger mer än 25% av aktierna i bolaget
  • Man genom avtal med övriga aktieägare har rätt att utse eller avsätta mer än halva styrelsen
verklig_huvudman.png
verklighuvudman3.png

Om något av ovanstående är uppfyllt måste man rapportera den eller de personer som är verkliga huvudmän till Bolagsverkets register. Men även om bolaget saknar verklig huvudman, eller att man av olika skäl inte kan avgöra om det finns en verklig huvudman, så måste det rapporteras.När man rapporterar en verklig huvudman anger man på vilket sätt personen har kontroll och om det sker genom ägande, hur stor ägarandel personen har, i något av de fem spannen 0-25%, +25% – 50%, +50% till 75%, 75% till strax under 100% eller 100%. Så fort det sker en förändring av ägandet som påverkar registreringen, dvs att personen ökar eller minskar sitt ägande så mycket att den byter kategori ovan, så måste en ny registreringen göras. Detta är gratis fram till 1 februari 2018 och därefter kommer det att kosta 250 kronor. När man registrerat huvudman får man en bekräftelse på registreringen, dels på webbsidan, dels per epost till sig själv.

Är du betalande kund till StartupTools plattform och använder vår aktiebok kommer vi kunna sköta registreringen åt dig. Så fort en ägandeförändring sker som kräver en ny rapportering, så genomför vi den åt er utan extra kostnad. Det enda du betalar är den avgift på 250 kronor per registrering som Bolagsverket tar ut från och med 1 februari 2018.

Ladda ned
StartupTools mallar

StartupTools erbjuder gratis mallar för nedladdning för att vi vill bidra till ett bättre ekosystem för alla.

 

Fyll i epost för att komma till nedladdningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

sv_SE