Author: kashif

Shareholders’ Agreement Without Investors

Shareholders’
Agreement Without Investors

Note: The “Shareholders’ Agreement (without investors)” is the document formerly known as the “Founders’ Agreement”. We have renamed it to avoid confusion since it is, in fact, a shareholders’ agreement. We elaborate more on the sequential relationship of our shareholders’ agreements here.

When you join forces with your co-founders to start a new business, legal stuff is probably one of the last things you want to spend time on – especially the sometimes sensitive subject of commitment, cooperation and ownership. Nevertheless, agreeing on these topics from day one may save you a lot of arguments and headache down the road. That’s why you should have a shareholders’ agreement, also called a founders’ agreement.

A shareholders’ agreement without investors is very similar to a SHA with investors. It is still a SHA in the sense that it’s an agreement between the shareholders. Without any external shareholders some of the more important topics in the agreement are dedication, vesting, share transfers and decision-making (rather than regulating the relationship between founders and investors).

Standard Shareholders’ Agreement Without Investors Terms

This is a very brief summary of some of the key terms in the complete shareholders’ agreement that you can download below.

Participation Right:The shareholders will have the right, but not the obligation, to participate in subsequent issuances of any equity securities on a pro rata basis.
Protective Provisions:

A qualified founder majority is required to

 1. amend the Articles;
 2. adversely change the rights of the Shares;
 3. declare or pay any dividend or make a decision on other asset distributions;
 4. hire, fire or amend the terms of the employment contract of the CEO, [Name of physical founder] or [Name of physical founder]; and
 5. enter into any agreement or assignment with a Shareholder or its immediate family member or any entity controlled by a Shareholder and/or its immediate family member(s).
Board of Directors:Each founder shall elect one director.
Right of First Refusal:Transfer of shares in the company is subject to other shareholders’ right of first refusal.
Drag-Along:In the event a qualified shareholder majority accepts an offer to sell or otherwise transfer their shares to an independent bona fide third party, all other shareholders consent to sell or otherwise transfer their shares on the same terms and conditions as the majority shareholders who have accepted the offer.
Tag-Along:The shareholders shall have the right to participate in any sale or other transfer of shares in the same proportion and on the same terms and conditions as offered to the selling shareholder.
Vesting:

Shares held by the Founders and other key persons will vest over 4 years (the “Vesting Period”) as follows: 25% to vest one year after closing and the remaining 75% to vest in equal monthly installments under the following 36 months. If a Founder (or other key person) leaves the Company during the Vesting Period his/her shares may be purchased by the Company primarily and the other shareholders secondarily pro rata as set forth below.

 Vested sharesUnvested shares
Good leaverStays with FounderSold for what the Founder once paid for the shares until the first anniversary and for fair market value thereafter
Bad leaverStays with FounderSold for what the Founder once paid for the shares
Non-Compete and Non-Solicitation:Each founder is required to sign a non-competition and a non-solicitation commitment, valid until one year from the date he/she ceases to be an employee or a director of or a consultant to the company, whichever is the latest.
Intellectual Property:The founders shall assign all relevant intellectual property to the company.

For the complete version of the shareholders’ agreement, please download the document below.

/Erik Byrenius

Shareholders’
Agreement Without Investors

Note: The “Shareholders’ Agreement (without investors)” is the document formerly known as the “Founders’ Agreement”. We have renamed it to avoid confusion since it is, in fact, a shareholders’ agreement. We elaborate more on the sequential relationship of our shareholders’ agreements here.

When you join forces with your co-founders to start a new business, legal stuff is probably one of the last things you want to spend time on – especially the sometimes sensitive subject of commitment, cooperation and ownership. Nevertheless, agreeing on these topics from day one may save you a lot of arguments and headache down the road. That’s why you should have a shareholders’ agreement, also called a founders’ agreement.

A shareholders’ agreement without investors is very similar to a SHA with investors. It is still a SHA in the sense that it’s an agreement between the shareholders. Without any external shareholders some of the more important topics in the agreement are dedication, vesting, share transfers and decision-making (rather than regulating the relationship between founders and investors).

Standard Shareholders’ Agreement Without Investors Terms

This is a very brief summary of some of the key terms in the complete shareholders’ agreement that you can download below.

Participation Right:The shareholders will have the right, but not the obligation, to participate in subsequent issuances of any equity securities on a pro rata basis.
Protective Provisions:

A qualified founder majority is required to

 1. amend the Articles;
 2. adversely change the rights of the Shares;
 3. declare or pay any dividend or make a decision on other asset distributions;
 4. hire, fire or amend the terms of the employment contract of the CEO, [Name of physical founder] or [Name of physical founder]; and
 5. enter into any agreement or assignment with a Shareholder or its immediate family member or any entity controlled by a Shareholder and/or its immediate family member(s).
Board of Directors:Each founder shall elect one director.
Right of First Refusal:Transfer of shares in the company is subject to other shareholders’ right of first refusal.
Drag-Along:In the event a qualified shareholder majority accepts an offer to sell or otherwise transfer their shares to an independent bona fide third party, all other shareholders consent to sell or otherwise transfer their shares on the same terms and conditions as the majority shareholders who have accepted the offer.
Tag-Along:The shareholders shall have the right to participate in any sale or other transfer of shares in the same proportion and on the same terms and conditions as offered to the selling shareholder.
Vesting:

Shares held by the Founders and other key persons will vest over 4 years (the “Vesting Period”) as follows: 25% to vest one year after closing and the remaining 75% to vest in equal monthly installments under the following 36 months. If a Founder (or other key person) leaves the Company during the Vesting Period his/her shares may be purchased by the Company primarily and the other shareholders secondarily pro rata as set forth below.

 Vested sharesUnvested shares
Good leaverStays with FounderSold for what the Founder once paid for the shares until the first anniversary and for fair market value thereafter
Bad leaverStays with FounderSold for what the Founder once paid for the shares
Non-Compete and Non-Solicitation:Each founder is required to sign a non-competition and a non-solicitation commitment, valid until one year from the date he/she ceases to be an employee or a director of or a consultant to the company, whichever is the latest.
Intellectual Property:The founders shall assign all relevant intellectual property to the company.

For the complete version of the shareholders’ agreement, please download the document below.

/Erik Byrenius

Download

Support

Focus on running your business, instead of spending time and money on unnecessary legal paperwork and negotiations. Help us keep StartupTools free by making a donation.

Osakassopimus ilman sijoittajia

Huomautus: “Osakesopimus (ilman sijoittajia)” on asiakirja, joka tunnettiin aiemmin nimellä “Founders’ Agreement”. Olemme nimenneet sen uudelleen sekaannusten välttämiseksi, koska se on itse asiassa osakassopimus. Kerromme tarkemmin osakassopimustemme peräkkäisistä suhteista täällä.

Kun yhdistät voimasi perustajien kanssa perustaaksesi uuden yrityksen, lakiasiat ovat luultavasti yksi viimeisistä asioista, joihin haluat käyttää aikaa – erityisesti toisinaan herkkä aihe sitoutuminen, yhteistyö ja omistajuus. Siitä huolimatta, että olet samaa mieltä näistä aiheista alusta alkaen, voit säästää monilta väitteiltä ja päänsärkyltä matkan varrella. Siksi sinulla pitäisi olla osakassopimus, jota kutsutaan myös perustajasopimukseksi.

Osakassopimus ilman sijoittajia on hyvin samanlainen kuin SHA sijoittajien kanssa. Se on edelleen SHA siinä mielessä, että se on osakkeenomistajien välinen sopimus. Ilman ulkopuolisia osakkeenomistajia sopimuksen tärkeimpiä aiheita ovat omistautuminen, oikeuksien saaminen, osakkeiden siirrot ja päätöksenteko (eikä perustajien ja sijoittajien välisen suhteen säätely).

Vakioosakassopimus ilman sijoittajaehtoja

Tämä on hyvin lyhyt yhteenveto joistakin täydellisen osakassopimuksen tärkeimmistä ehdoista, jotka voit ladata alta.

Osallistumisoikeus:Osakkeenomistajilla on oikeus, mutta ei velvollisuutta, osallistua myöhempään osakkeiden liikkeeseenlaskuun suhteellisesti.
Suojasäännökset:

A qualified founder majority is required to

 1. muuttaa artikloja;
 2. muuttaa kielteisesti Osakkeiden oikeuksia;
 3. julistaa tai maksaa osinkoa tai päättää muista varojen jaoista;
 4. toimitusjohtajan, [fyysisen perustajan nimi] tai [fyysisen perustajan nimi] palkata, erottaa tai muuttaa työsopimuksen ehtoja; ja
 5. tehdä sopimuksia tai toimeksiantoja Osakkeenomistajan tai tämän lähimmän perheenjäsenen tai minkä tahansa osakkeenomistajan ja/tai tämän lähimmän perheenjäsenen määräysvallassa olevan yhteisön kanssa.
Yhtiön hallitus:Jokainen perustaja valitsee yhden johtajan.
Ensiostooikeus:Yhtiön osakkeiden luovutus edellyttää muiden osakkeenomistajien etuosto-oikeutta.
Drag-Along:Jos osakkeenomistajien määräenemmistö hyväksyy tarjouksen myydä tai muutoin siirtää osakkeitaan riippumattomalle vilpittömässä mielessä toimivalle kolmannelle osapuolelle, kaikki muut osakkeenomistajat suostuvat myymään tai muutoin luovuttamaan osakkeitaan samoin ehdoin kuin enemmistöosakkaat, jotka ovat hyväksyneet tarjous.
Seurata jkn kintereillä:Osakkeenomistajilla on oikeus osallistua osakkeiden myyntiin tai muuhun luovutukseen samassa suhteessa ja samoin ehdoin kuin myyvälle osakkeenomistajalle tarjottiin.
Vesting:

Perustajien ja muiden avainhenkilöiden hallussa olevat osakkeet ansaitsevat oikeuden neljän vuoden aikana (“Sitoutumisaika”) seuraavasti: 25 % ansaitsee yhden vuoden kaupan sulkemisen jälkeen ja loput 75 % tasasuuruisina kuukausierinä seuraavan 36 kuukauden aikana. Jos perustaja (tai muu avainhenkilö) lähtee yhtiöstä ansaintajakson aikana, Yhtiö voi ostaa hänen osakkeitaan ensisijaisesti ja muut osakkeenomistajat toissijaisesti suhteessa alla kuvatulla tavalla.

 Oikeudelliset osakkeetSijoittamattomat osakkeet
Hyvä lähtejäPysyy perustajan luonaMyyty hintaan, jonka perustaja kerran maksoi osakkeista ensimmäiseen vuosipäivään asti ja sen jälkeen käypään arvoon
Huono lähtejäPysyy perustajan luonaMyytiin siitä, mitä perustaja kerran maksoi osakkeista
Kilpailukielto ja tarjouskielto:Jokaisen perustajan on allekirjoitettava kilpailukielto ja kieltosopimus, joka on voimassa vuoden ajan siitä päivästä, jona hän lakkaa olemasta yhtiön työntekijä tai johtaja tai konsultti sen mukaan, kumpi on myöhäisempi.
Immateriaaliomaisuus:Perustajien on luovutettava kaikki asiaankuuluvat immateriaalioikeudet yritykselle.

Lataa osakassopimuksen täydellinen versio alla olevasta asiakirjasta.

/Erik Byrenius

Ladata

Tuki

Keskity yrityksesi johtamiseen sen sijaan, että käytät aikaa ja rahaa tarpeettomaan juridiseen paperityöhön ja neuvotteluihin. Auta meitä pitämään StartupTools maksuttomana tekemällä lahjoitus.

Term Sheet


Notice: Undefined index: jurisdiction in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-content/themes/startuptools-madani/functions.php on line 672

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Undefined variable: value in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-content/themes/startuptools-madani/functions.php on line 203
Our term sheet is a balanced and standardized term sheet for your seed round. Both VC firms, angel investors, entrepreneurs and lawyers have been involved in the process of creating this new Nordic standard.
(more…)

Employment Agreement


Notice: Undefined index: jurisdiction in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-content/themes/startuptools-madani/functions.php on line 672

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Undefined variable: value in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-content/themes/startuptools-madani/functions.php on line 203

One might think that employments is one of those few areas where standard agreements already exist. The law is pretty strict on what can and cannot be agreed between employer and employee, there are lots of legal precedent cases.

(more…)

Articles of Association


Notice: Undefined index: jurisdiction in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-content/themes/startuptools-madani/functions.php on line 672

Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078

Notice: Undefined variable: value in /home/customer/www/dev.startuptools.org/public_html/wp-content/themes/startuptools-madani/functions.php on line 203

The articles of association (Danish: vedtægter) can be described as a very basic version of the shareholders’ agreement, including some formalities regarding share capital, company name etc. They can also contain pre-emption right and post-sale purchase right.

(more…)

Merkintä ja osakassopimus

Kun olet sopinut ehdot (allekirjoitettu tai ei), sijoittaja aloittaa due diligence -tutkimuksen viimeiset osat samalla kun merkintäsopimusta ja osakassopimusta laaditaan. Kun due diligence on suoritettu, on aika allekirjoittaa merkintäsopimus ja osakassopimus.

Tilaussopimus

Merkintäsopimus säätelee itse sijoituksen ehtoja, mitä sijoituksen yhteydessä tapahtuu ja mitä takuita perustajat antavat uusille sijoittajille. Osakassopimus puolestaan ​​määrittelee tulevan kumppanuuden ehdot, eikä se liity suoraan itse sijoitukseen. Merkintäsopimuksella tarkoitetaan osakassopimusta ja tyypillisesti ne allekirjoitetaan samanaikaisesti.

Joskus nämä asiakirjat yhdistetään yhdeksi suureksi asiakirjaksi (kutsutaan usein investointisopimukseksi), mutta selvyyden vuoksi ne yleensä erotetaan.

Liittymäsopimus on hyvin samanlainen kuin ehdot, eikä sisällä paljoa uutta. Jotkut asiat on selitetty tarkemmin, kuten takuut ja korvaukset, mutta se on melko suoraviivaista.

Muista lisätä sijoittajat ja heidän summansa merkintälausekkeeseen. Joskus sijoittajien on allekirjoitettava erilliset merkintälistat, mutta tässä versiossa merkintä tapahtuu allekirjoittamalla merkintäsopimus.

Osakassopimus

Osakassopimus Osakassopimus on luultavasti yksi monimutkaisimmista ja tärkeimmistä sopimuksista, jotka koskaan allekirjoitat. Se sisältää lähes kaiken yhtiön osakkeenomistukseen liittyvän, mukaan lukien oikeuden syntymisen, osakkeiden luovutusrajoitukset, vedonlyönnin, kilpailukiellon jne. Sopimuksen rikkomisella voi olla vakavia seurauksia, joten varmista, että ymmärrät sen.

Toivottavasti siinä ei ole mitään outoa termilomakkeeseen verrattuna, mutta luota siihen, että uusia keskusteluja ilmaantuu sellaisten yksityiskohtien ympärille, joita ei ole mainittu termilomakkeessa. Esimerkiksi kaikkea osakkeiden luovutuslausekkeessa ei mainita ehdoissa, mutta varsin vakiona.

Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien tulee aina allekirjoittaa osakassopimus. Jos yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia, heidän on allekirjoitettava olemassa oleva sopimus allekirjoittamalla liittymissopimus (osakassopimuksen liitteenä).

Jos sinulla on johtava sijoittaja, käytä osakassopimusta nimeltä “VC-pääsijoittajan kanssa” (duh!). Toinen sopimus (“vain piensijoittajat”) on räätälöity startupille, joka kerää pienen kierroksen, jossa yksikään sijoittaja ei ota johtoasemaa. Jos sinulla ei ole sijoittajaa ollenkaan, mutta haluat osakassopimuksen perustajien välille, katso sen sijaan osakassopimus ilman sijoittajia.

/Erik Byrenius

Ladata

Tuki

Keskity yrityksesi johtamiseen sen sijaan, että käytät aikaa ja rahaa tarpeettomaan juridiseen paperityöhön ja neuvotteluihin. Auta meitä pitämään StartupTools maksuttomana tekemällä lahjoitus.